Česky (Czech)

Translations of Clark Ashton Smith's Works'

Krátké povídky (Short Stories)

“Legenda o Mmatmuorovi a Sodosmovi přijde k životu až v posledních dnech pozemských, až budou radostné pověsti o stvoření dávno zapomenuty. Ještě než nadejde čas… ”

“Proměna ho stihla tak náhle, že si nestačil svléci víc než svůj kabát a šálu. Pak si musel vyzout boty, aby následně dvěma kopnutími vzad… ”

“Nejsou to výčitky svědomí, jenž mne přivádějí k šílenství a které mne popouzejí vzít pero a sepsat toto více než indiskrétní vyprávění v naději, že naleznu dočasnou… ”

“Díky, kamaráde, ale já víno nepiji, ani když je to nejvzácnější Kanárské, nebo nejstarší Amontilladské. Víno je posměvač, opojný nápoj křikloun…a víc než kdokoli jiný… ”

“Následující stránky pocházejí ze zápisníku, jenž byl nalezen na zemi vedle dubu u Lincolnovy dálnice, mezi Bowmanem a Aburnem. Dalo by se nad nimi mávnout… ”

Poezie (Poems)

“Ach modravé jezero v podzimních horách,
S ohněm topolů kolem tebe žhnoucím,
Nyní vrátil jsem se nazpět s citem vroucím,
Snad abych zůstal navždy -Žil s tebou a… ”

Top of Page